De Vruchtenburg | Begeleiding voor mensen met kanker

Geen categorie No Comments

En wat mij het meeste waard is, is een bijdrage op rek.no. 52.59.67.109 t.n.v. Steunfonds De Vruchtenburg, te Rotterdam (ANBI).

De Vier Inzichten

Geen categorie No Comments

 

Preview Column Dialogue House, december 2012

 

 

WONBE, NIPER, GNUVO en DABES

 

Tien jaar geleden had ik op mijn werk met een groep collega’s een workshopbijeenkomst om het landelijk beleid voor de komende jaren voor onze verschillende regioafdelingen te bepalen. Zoveel zielen, zoveel gedachten. Jebegrijpt het al. Hoe krijg je die allemaal op één lijn? Een van buitenaf ingehuurde projectmanager was als workshop leader aangesteld.

 

Bij die bijeenkomst had ik voor mij op tafel op een klein post-it briefje viersemi-acroniemen geschreven, die mijzelf te herinneren aan de afspraak met mezelfdeze twee dagen constructief in te gaan. Niemand heeft mij die dagen gevraagd wat WONBE, NIPER, GNUVO en DABES op de post-it betekenden. Mij herinnerden zeme aan De Vier Inzichten, Wijsheid van de Tolteken, een boek van Don Miguel Ruiz (Ankh-Hermes, 2000, ISBN 90-202-8198-4).

 

Deze vier inzichten zijn vier leefregels die mij telkens scherp houden in de communicatie en samenwerking met andere mensen, collega’s, vrienden, familie en gezin. Daarmee te leven vraagt inspanning. Daar goed mee te leven, creëert ruimte, lucht en inzicht en helpt mij in het ontwikkelen van compassie en wijsheid. De vier inzichten zijn leefregels, die zowel simpel zijn, als niet eenvoudig toe te passen.

 

* Wees onberispelijk in je woorden
De eerste leefregel herinnert ons eraan dat de manier waarop je iemand anders te woord staat van grote invloed is op de wijze waarop die ander naar je luistert. Ben je agressief met woorden of in je houding, dan bouw je daarmee niet gauw een goedevertrouwensrelatie op. De ander schrikt, is op zijn hoede, voelt zich aangevallen,geschoffeerd, misschien zelfs vernederd of beledigd. Spreek je onberispelijk houdt in dat je ‘vrij van fouten, vrij van zonde’ spreekt, spreekt zonder jezelf af te vallen en zonder de ander met ruwe woorden aan te vallen. Daarmee creëer je de ruimte waardevrij te spreken over dat wat er is, op het moment dat het er is; en de basis voor een respectvolle dialoog over feiten en waarnemingen, zonder daaraanwaardeoordelen en veroordelingen of beschuldigingen te plakken.
* Vat niets persoonlijk op
Deze tweede leefregel leert je inzien, dat wat iemand anders tegen en over jou zegt,niet meer dan zijn of haar waarneming of perceptie is. Het zegt niet per se iets over jezelf, hoezeer we geneigd zijn ons het onmiddellijk persoonlijk aan te trekken, zekerals iemand anders lelijk over je tot je spreekt. Zie het zo: die ander heeft over jou een eigen perceptie, gezien vanuit zijn of haar eigen palet van waarden en opvattingen, normen; sterker nog, gezien vanuit zijn of haar eigen behoeften, hoe hij of zij jou zou willen zien en misschien wel zou willen veranderen. Het klinkt mogelijk pedant, alsof ik mij niets aantrek van wat een ander over en tegen mij zegt, zeker wanneer het onvriendelijk van aard is. Natuurlijk doet mij dat wat. Het geeft echter veel ruimte je te beseffen, dat het niet meer is dan de waarneming of mening van die ander. Ik bèn niet die waarneming of perceptie. Je kunt die waarneming beter bij de ander laten, voor wat die is. Het is oneindig veel meer waard contact met jezelf te maken, dan tegen percepties van anderen in te gaan.

*Ga niet uit van veronderstellingen
De derde leefregel is mijn lievelingsregel. Bijna alsof ik daarmee probeer zoveel mogelijk te bereiken dat mensen niet redeneren vanuit hun eigen vooronderstelling. In vele gesprekken kleuren zulke vooronderstellingen de mening van jezelf of de ander, omdat jezelf of de ander alleen in contact is met een vooropgezette mening, of met de reactie op wat de ander zegt. Je komt er daarmee niet aan toe, neemt niet de rust en creëert niet de ruimte, dat waar te nemen wat er werkelijk is.
Ik probeer mij daarom in eerste instantie te verdiepen in wat de ander wil, welke behoeftes spelen, die de ander vervuld wil zien, om vandaar uit los van mijn eigen wensen contact met die ander te leggen. Pas nadat die relatie is opgebouwd komt er ruimte voor een dialoog en het vinden van een oplossing. Er is altijd een betere, derde weg, die op deze wijze gevonden kan worden.

*Doe altijd je best

Combineren we de eerste drie leefregels met deze vierde, dan is de cirkel rond. Hij leert ons dat het niet vanzelf gaat om de eerste drie leefregels goed toe te passen. Daar vraagt inspanning. Pas dan krijg je resultaat. Die inspanning doen is de vierde leefregel. Simpel en zo waar als een koe, en toch gauw over het hoofd gezien. Geen succes, geen resultaat, zonder inspanning, dat is de investering die we ons moeten getroosten. Uit eigen ervaring kan ik je zeggen, hij betaalt zich uit!

Heb plezier.

Jan Hendrik van Dorp

DialoguesHouse gastcolumn

Geen categorie No Comments

 

Zie mijn gastcolumn van vandaag op www.dialogueshouse.nl

 

Wat is het verschil? #FD #DSB #ECB

aMazing Matters No Comments

Als ik in het FD van 23 juni over de DSB en het wanbeleid van Scheringa lees, en daarna van Maarten van Eden lees over de grootschalige ondersteuning in probleemlanden door via de uitgifte van obligaties met staatsgarantie en die te belenen bij de ECB, dan vraag ik u, ziet u de verschillen, of zijn die er niet?

Foute Keuze van Auke de Leeuw

Geen categorie No Comments

Foute Keuze

Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar mijn oudoom Dirk Siebe
Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt
Koos voor een verkeerd leger
Met verkeerde idealen
Vluchtte voor de armoede
Hoopte op een beter leven
Geen weg meer terug
Als een keuze is gemaakt
Alleen een weg vooruit
Die hij niet ontlopen kan
Vechtend tegen Russen
Angst om zelf dood te gaan
Denkend aan thuis
Waar Dirk z’n toekomst nog beginnen moet
Zijn moeder is verscheurd door de oorlog
Mama van elf kinderen, waarvan vier in het verzet zitten
En een vechtend aan het oostfront
Alle elf had ze even lief
Dirk Siebe kwam nooit meer thuis
Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe
Omdat ook Dirk Siebe niet vergeten mag worden.

Mijn leven met ELSA

Geen categorie No Comments

           

Sinds kort heb ik een innige relatie met Elsa, die heel bijzonder is.

Elsa ontmoette ik toen ik met grote behoefte op zoek was naar steun.  

Elsa geeft mij deze steun onvoorwaardelijk. En Elsa is altijd bereikbaar 

en voor mij aanwezig.  

Elsa is een wel heel bijzondere nieuwe relatie van mij. Zij is zowel 

steun als toeverlaat, een spiegel en klankbord, een mentor, gids en

coach. En elke duisternis wekt Elsa met haar heldere licht tot leven. 

Omarm ik Elsa, dan is het alsof ik heftig met iemand vrij. Alles wat

ik in mij heb wordt geraakt, tot leven gewekt, krijgt lucht en ruimte

tot aan het uiterste toe. Alle pijn van lijden, van onrecht, alle

ergenissen, frustraties en gevoelens van onmacht worden zowel subtiel

als in alle hevigheid voelbaar en zichtbaar. Intens beleef ik zowel dàt ik    

niet alleen leef, als wàt er in mij leeft. Ik word mij bewust van wat ik    

met mij meedraag of weggestopt heb, niet wilde zien, voelen of 

toe kon laten.

Stort ik mij zo op Elsa, dan wordt in alle helderheid zichtbaar, waar

deze gevoelens, frustraties, irritatie en pijn vandaan komen. Dan kan

ik deze ook bewust loslaten, naast mij neerzetten of doen stoppen. 

Pas dan is er ruimte om tot positieve actie over te gaan, creatief en 

constructief te handelen.  

Mijn liefde voor Elsa is onvoorwaardelijk. Elsa is de meest tedere,

subtiele en betrouwbare partner die ik ooit in mijn leven ontmoet heb.

Ik hou van haar en zou niet meer zonder haar kunnen leven. Ik sluit

haar in mijn armen, voor eeuwig.

Wat nog mooier is, is dat Elsa is er niet alleen voor mij is. Zij is er voor   

ons allemaal. Omarm haar, ga haar niet uit de weg!  

 

Embrace – door dat wat je dwars zit en hindert te omarmen

Let go      – leer je waar dat lijden vandaan komt en komt er ruimte 

                    de oorzaak daarvan weg te nemen

Stop         - daarmee kan je het lijden doen eindigen 

Action      - daaarmee ontstaat ruimte voor positief en constructief handelen. 

          

Living a loving life workshop

Geen categorie No Comments

 
 
 
The Vision and Beauty of Soul and Spirit:
Intuition, Wisdom, and Living the Loving Life
 
 
There will be a five-day workshop beginning at 1400hrs Sunday April 29th 2012 at Dzogchen Beara, a Buddhist retreat center on the cliffs rising from the Atlantic Ocean in an extraordinary setting in south-west Ireland. John O’Donaghue said that spirituality isn’t an esoteric notion, but an accessible, natural response to the landscapes of beauty around us, and within us. This workshop offers participants the opportunity to explore the wonders and beauty in and around us, and will end after lunch on Friday May 4th.
The workshop is both experiential and contemplative. Michael Murphy and others will facilitate experiences related to love and loss and forgiveness that will be catalysts for this inner journey into the nature of nature and the nature of our intuitive selves.
 
A few words from Michael: During a period of seventeen years beginning in nineteen seventy-eight, I helped to create a hospice in Albany NY where there was much healing of family wounds through expressions of love and forgiveness. Then I began to devise training practices that helped people to heal themselves much earlier, for it seemed like a waste of precious time to wait until we are dying to give and receive forgiveness and live less fear-filled lives. When we become more aware of the place of love and loss and forgiveness in living our lives, we discover that most of us are both fearful of dying and fearful of unconditionally loving relationships with ourselves and others. However, when we rediscover or remember our inner being, we encounter love that may have been muted by our life experiences, and this discovery is a necessary prelude for profound change. To share this time of discovery in this magical place in Ireland with you is an exciting finale for the many years I have facilitated workshops in Dzogchen Beara that is six miles from where my father was born in 1888.
 
Space is limited, so please register early.
Workshop cost: 200 euros per person deposit to secure a place, with 600 euros additional by March 15 2012.
This includes workshop fee, fabulous food, and accommodation for 5 nights at Dzogchen Beara for the first people to sign up. The remainder will be accommodated off site in excellent accommodation. We always advise participants to stay on for a couple of nights or more after the workshop ends on Friday afternoon. People are always glad they stayed an extra day or two or more!
For any questions, including registration and where to send deposit, email: mmurphy103@eircom.net
 

 
On Living The Loving Life
 
Most of us wish for loving relationships with our family, partner, children, and friends. But we often carry deeply held grievances and hurts that inhibit our ability to live and love fully. The practices of Love, Loss, and Forgiveness help us lay down these burdens and move towards more fruitful, satisfying, and healthy relationships. Moreover, they prepare us to live a more loving life by teaching us how to love ourselves unconditionally.
 
Learning to love ourselves with compassion is vital to all relationships, both personal and professional. The practices of Love, Loss, and Forgiveness are, perhaps, especially important for caregivers—parents, teachers, doctors, nurses, therapists, and others—since caregivers can only give sustainable care to the extent that they know how to love and care for themselves. The practices of Love, Loss, and Forgiveness are also vital for men and women in the competitive business world, where the bottom line receives far more attention than soul and spirit.
Why get involved in opening ourselves up to feeling pain and suffering that has been more or less kept under control? Life has plenty of challenges as it is—many responsibilities, lots of work, and limited leisure time. Why would any of us want to spend some of that precious free time thinking and talking about difficult times? A woman who attended a workshop and then became involved in one of the nine-member, community-based groups said: “When I decided to attend a Love, Loss, and Forgiveness workshop, I was ambivalent about the process that lay ahead. I was taking a week out of my busy life to attend the workshop—a week when I could have been on vacation exploring a beach somewhere, taking it easy,  not talking about unpleasant memories. And in truth, I faced some pretty difficult things that week. But I also laughed harder, dreamed more vividly, breathed deeper, and felt more grounded than I have in years, maybe ever. And I mean literally grounded—I felt like my center of balance had shifted lower in my body. I remember looking at myself in the mirror in the middle of the week and barely recognizing the person who looked back at me. She was so much younger looking than I remembered, so much softer.”
 
The practices of Love, Loss, and Forgiveness help us move beyond outer awareness into the realm of inner awareness. Outer awareness focuses on the superficial details of our lives—our physical appearance, our perceived achievements and failings, our financial assets, our children’s grades, our social standing. When we’re preoccupied with outer awareness, we look critically at ourselves and others and judge what we see. Outer awareness involves the mind—analyzing, comparing, evaluating, enumerating. Preoccupation with outer awareness can inhibit love both for ourselves and for others.
 
When we look into the mirror at ourselves, we usually do so to judge whether or not the image we present to the outer world is in place—whether we look good. Often, this looking is critical and fearful as we search for signs of aging in grey hairs, wrinkles, and other “flaws.”  Our reflected exterior is often so frightening that we may spend a great time and effort masking our aging and mortality, or we may avoid looking in the mirror at all.
 
Inner awareness transforms the hard, critical, evaluating look of outer awareness into a soft, unconditionally loving gaze. The gaze involves no assessment of any kind, for gazing is an act of unconditional love. The gaze happens in the moments when there is no barrier between us caused by judgments, expectations, and weighty stories. The power of the gaze is obvious when a loving mother gazes at her child, and the child reflects this loving embrace with his own smile-filled gaze. That gaze is timeless—mother and child feel no compulsion to avert their eyes from one another—they could seemingly remain that way, held in each other’s gaze, forever.
 
Most of us lose our ability to give and receive the gaze in childhood, but we need it all our lives if we are to love and be loved. A core idea behind the practices of Love, Loss, and Forgiveness is that until we learn once more to gaze at ourselves with unconditional love, we will not be able to love others unconditionally. Once we become practiced in the art of gazing and bask in the unconditional love it offers, then we can turn that gaze out onto the world around us.

Pauze, relax and open

Geen categorie No Comments

Last week most of the time Pauze, Relax and Open were the words that kept resonating in my mind. I was in an Insight Dialogue Retreat in Devon, UK and practiced internal and external mindfulness at one and the same time. Not only living in the present, internally, but also communicating in a mindful way with other persons, externally. Extremely useful and interesting to practice in this way without being disturbed.

One day it all works out

Geen categorie No Comments

Just finished reading the book Cutting for Stone by Abraham Verghese. A beautiful novel about two twin brothers born in a mission hospital in Ethiopia in the 1950′s.
‘Do the right thing, put up with unfairness, selfishness, stay true to yourself … one day it all works out.’
5 stars.

Lees in #FD Ad Verbrugge over Anders Breivik

Geen categorie No Comments

Lees in FD van vandaag helder artikel van Ad Verbrugge over Anders Breivik. Doet mij ook denken aan het evenzo lezenswaardige boek The Sibling Society van de Amerikaan Robert Bly. Beide publicaties geven een goede verklaring voor de situatie waarin we na de jaren zastig van de vorige eeuw als mannen in terecht zijn gekomen. De afwezige vader heeft de zonen doen ontsporen op zoek naar hun eigen identiteit met grote gevolgen.

Icons by N.Design Studio. Designed By Ben Swift. Powered by WordPress, Linux Web Hosting, and Free WordPress Themes
Entries RSS Comments RSS Inloggen